wat

Gestalt betekent geheel.
Zoals het geheel dat meer is dan de som van de delen.

Zoals een mens meer is dan de optelsom van zijn levenservaringen, contacten en problemen.

Zoals een mens ook deel is van alle kringen waar hij zich in beweegt: gezin, familie, vrienden, werk,…

Gestalttherapie heeft als doel je gewaarzijn te vergroten: het gewaarzijn van je lichaam, je gevoelens en emoties, je gedachten, het gewaarzijn van anderen en je omgeving . Naarmate deze dingen duidelijker worden en betekenis krijgen, is het mogelijk om te gaan kijken hoe je iets kan doen met dingen die onaf zijn, nieuwe contactmogelijkheden kan uitproberen, je keuzemogelijkheden kan vergroten.

Gestalttherapie is de therapie van het contact. De focus ligt niet zozeer op je problemen, maar wel op de manier waarop jij ze ervaart, welke betekenis ze hebben en hoe je ermee omgaat. Hierin is er ook aandacht voor lichamelijke signalen en ervaringen, die vaak wegwijzers kunnen zijn.  

Gestalttherapie gaat uit van wat er zich ‘hier en nu’ aandient, wat er op de voorgrond is.

Dat gaat over hoe jij binnenkomt, zit, praat, beweegt.

Dat gaat ook over wat er in de therapie zelf gebeurt, dingen die herkenbaar zijn vanuit andere situaties en waar we dus zinvol werk rond kunnen doen.

En soms vraagt dit om het wat meer in ‘beeld’ krijgen van de situatie: met symbolen, stenen, stoelen,…

Hoe het ook loopt, jij bent degene die mag aangeven waar jouw grenzen liggen, wat voor jou (niet) werkt, wat je wel en niet ziet zitten. Hoe duidelijker je dit kan aangeven, hoe gemakkelijker het is om dingen te zoeken en te vinden die bij jou passen, op jouw maat zijn.