Over Sara

Ik ben geboren in 1976 en woon met mijn man en onze drie kinderen in Borgerhout.
Mijn basisopleiding is Maatschappelijk Werk, SCW. (Ipsoc, Kortrijk). Daarna volgde ik nog een lerarenopleiding (CVO-TNA, Antwerpen)  en een gestalttherapieopleiding (IVC, Kortrijk).

Ik ben lang actief geweest in het jeugdwerk: zowel binnen de Chiro als binnen scouting (kadervorming).
Vorige werkplaatsen waren Scouts en Gidsen Vlaanderen (als verantwoordelijke kadervorming) en de Hogeschool Universiteit Brussel (docent Sociaal-Cultureel Werk) en de opleiding Ervaringsdeskundige in Armoede en Sociale uitsluiting (CVO-TNA, Antwerpen) . Hiernaast deed ik ook verschillende coachings- en begeleidingsopdrachten in vast en los dienstverband.

Naast mijn zelfstandige praktijk werk ik ook als trainer en opleider aan de gestalttherapieopleiding voor IVC, zie www.ivc.be  

De rode draad doorheen al deze bezigheden is steeds het bezig zijn met hoe mensen groeien, hoe ze omgaan met wat er op hun weg komt en steeds dichter komen bij wie ze ten volle zijn.

Ik ben erkend door de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT) en de European Association for Gestalt Therapy (EAGT). Ik onderschrijf dus ook de ethische code van de NVAGT, die kan je hier  vinden.

Ook als GPO (Gestalt Practitioner in Organizations) ben ik erkend door de EAGT.

Tot slot ben ik door de NVAGT ook erkend als Gestalt supervisor.

Ik heb de tweejarige training ‘Developmental Somatic Psychotherapy’ gevolgd bij Ruella Frank in New York en de tweejarige training ‘Gestalt Therapy Approach to Psychopathology and Contemporary Disturbances bij Gianni Francesetti en Margherita Spagunolo-Lobb in Italië.

Ook volgde ik verschillende opleidingen en trainingen over opstellingswerk, voice dialogue,  lichaamswerk, groepsdynamica en groepstherapie.

Ik geef workshops over opstellingswerk aan het New York Gestalt Center.