Referenties

Sara is één brok professionaliteit, betrouwbaarheid, intelligentie en warmte.

Het is een plezier om Sara aan het werk te zien en om met haar samen te werken. Er ontgaat haar niets en door wat ze opmerkt, voegt ze toe wat nodig is om een verschil te maken, te groeien, te ontdekken.

Sara werkt zeer grondig en goed voorbereid, maar speelt terzelfdertijd perfect in op het hier en nu en wat de situatie nodig heeft. Door haar uitgebreide, brede ervaring kan ze zo heel verschillende vragen en uitdagingen aan. Sara heeft een geweldig gewaarzijn voor context waardoor kwetsuren helen en nieuwe mogelijkheden zich onthullen.

Inge Van Droogenbroeck, trainer, coach, gestalttherapeut

Training

Ik ken Sara reeds enkele jaren vanuit diverse opleidingstrajecten en teamtrajecten die zij bij ons gegeven heeft. Zij is een zeer ervaren trainer/begeleider met een positieve mindset.

Zij heeft ‘bakken ervaring’ waardoor ze steeds kan inspelen op de noden van een groep. Ze slaagt er steeds in om de antwoorden/vragen die er tijdens een opleiding oppoppen te integreren in de training.

Sara heeft een no-nonsense en resultaatsgerichte aanpak en haar eerlijke feedback en concreet advies stellen we erg op prijs.

Leen Lanslots, HR-partner Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef Malle en Psychiatrisch Centrum Zoersel.

Teamcoaching

Een krachtig team, competente mensen en toch… geen optimale samenwerking: informele circuits, gebrek aan erkenning, hulpeloosheid, verlamming, krasse uitspraken, het gevoel hebben er alleen voor te staan, …

Sara is met ons aan de slag gegaan. Niet vanuit de klassieke technieken die we via HR aangereikt krijgen. Sara heeft samen met het team op systemische en beeldende wijze stil gestaan bij de geschiedenis van dit team en de impact dat deze heeft op de huidige situatie. Van daaruit is de onderstroom duidelijk geworden en is gekeken naar de huidige rollen en posities.

Twee krachtige dagen met veel erkenning voor elkaar, vanuit ratio en gevoel op een veilige wijze alles op tafel zonder schuldtoewijzing, samenhorigheid en veel materiaal om als team mee aan de slag te gaan.

Zelden meegemaakt, dankbaar!

Goedele Plovie, pedagogisch directeur Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen

Opstellingen

Familieopstellingen volgen bij Sara betekende een belangrijke ommekeer voor mij. Het liet me daarna toe nog meer diepgaand aan de slag te gaan in de individuele therapie. Ik was verrast dat de opstelling zo direct en meteen kon inhaken op de kwesties waarvan ik dacht al alles gezien te hebben. Het heeft me anders doen omgaan met zowel familierelaties als met mijn eigen emoties daaromtrent.

Jacoba

Groepstherapie

Na enkele wel zeer pittige Corona-maanden, werd ons in de zomer van 2020 overduidelijk dat we iets moesten doen om de mentale weerbaarheid van onze jongeren te verhogen. We vroegen dit aan Sara en zij zette samen met een van onze jongerenwerkers een tweewekelijkse bijeenkomst op touw.

Eerst was het wat snuffelen en kijken waar dit precies over zou gaan, maar na 3 try-outs verlengden we dit initiatief voor het hele jaar op algehele vraag van de jongeren zelf.

Jeugdwerk en therapie is verre van een evidente combinatie. De ervaringen van onze jongeren met hulpverlening zijn op z’n zachtst gezegd wisselend, maar voor dit initiatief was er weinig aanmoediging nodig…

Samen delen, uitwisselen, gehoord worden, stappen zetten in kwetsbaarheid: een bijzonder waardevol gebeuren!

Kristof Daems, coördinator Betonne Jeugd, vereniging waar armen het woord nemen

Workshops

De meest waardevolle en eerlijke feedback? Die komt uiteraard van deelnemers zelf. Als wij op ons jaarlijks nationaal vormingsweekend vroegen welke sessie deelnemers op de volgende editie zouden willen volgen, dan was een veelvoorkomend antwoord: ‘iets van Sara Hendrick, het maakt zelfs niet uit wat!’

Ik mocht zelf als pedagogisch stafmedewerker een aantal vormingen van Sara bijwonen. Eerlijk? It’s a kind of magic. Sara weet (noden van) groepen enorm goed te lezen, speelt in op het moment, spreekt vanuit een uitgebreide expertise, met een open houding en doet dit met een bevlogenheid die zeer aanstekelijk en beklijvend werkt. Bovendien biedt ze door een stevige voorbereiding en theoretische kapstokken de nodige structuur.

Al deze zaken samen vormen een aanbod dat nog lang blijft plakken bij de deelnemers.

Wietske Van Pelt, Pedagogisch Stafmedewerker Scouts en Gidsen Vlaanderen