Publicaties

HENDRICK, S. (2019) Het trauma van generatiearmoede: herstel op de contactgrens, In: Gestalt Gebundeld, NVAGT.

2019.10.01 trauma van generatiearmoede

HENDRICK, S. (2015). Daar valt echt (niet) mee te werken. Gestalt-bouwstenen voor ambulante therapie met mensen in armoede. NVAGT.